Adgang til TU-data

TU gennemføres og finansieres i et frivilligt samarbejde mellem en række parter.

Organisationer, virksomheder og andre, der ønsker at anvende TU-data, er altid velkomne til at henvende sig for at høre nærmere om muligheder og betingelser. Vi kan kontaktes pr. mail på Turequests@transport.dtu.dk eller pr. telefon til projektleder Hjalmar Christiansen på +45 4525 6508. Læs dog først de generelle retningslinjer her:

Som samarbejdspartner får man:

 • Fuld adgang til officielle TU-datasæt, som kan downloades i Access-, SAS- eller SPSS-format. Nyt datasæt offentliggøres mindst en gang årligt (5-6 uger efter årsskiftet)
 • En vis teknisk support fra DTU; særligt i en introduktionsperiode
 • Adgang til særlige ydelser (introkursus, standardrapporter m.m.)
 • Indflydelse på undersøgelsen via deltagelse i brugergruppe
 • Analyser kan ske i eget regi, hos valgfri konsulent eller med (betalt) bistand fra DTU.

Medlemskab koster fra ca. 15.000 kr/år (for en kommune af gennemsnitlig størrelse) med bindingsperiode på minimum 2 år. For interesseorganisationer, større myndigheder o.a. fastsættes medlemspris individuelt. I alle tilfælde vil der blive udarbejdet en simpel kontrakt mellem DTU og det nye medlem.

Data kan også købes på ad-hoc basis:

 • Her leveres konkrete udtræk til konkrete formål baseret på en skriftlig specifikation (normalt pr. mail)
 • Specifikation af leverance og vilkår efter forhandling med DTU
 • Der skal betales for dataadgang og for tidsforbrug til at foretage udtræk
 • Pris typisk fra knap 10.000 kr for et relativt simpelt udtræk – og op til 50-60.000 kr. for et komplekst dataudtræk med store datamængder og stort tidsforbrug
 • Udtræk leveres normalt i Excel-format med kortfattet teknisk forklaring. Yderligere dokumentation eller beskrivelse er mod ekstra betaling.

Overordnede resultater stilles gratis til rådighed:

 • Hovedresultater, typisk på landsniveau, er tilgængelige her på hjemmesiden
 • Standardnøgletal, simple tabeller og grafer samt link til udvalgte rapporter kan også findes på hjemmesiden
 • Eller send en mail til Turequests@transport.dtu.dk, så tager vi stilling til dit ønske. 

Særlige muligheder for forskere, studerende og presse:

 • Simple specialudtræk i forbindelse med forsknings- eller studieprojekter leveres uden beregning
 • Større opgaver eller adgang til detaljerede datasæt er normalt mod betaling
 • Tilsvarende leveres gratis nøgletal og simple udtræk til pressebrug.

Generelle vilkår:

 • Data og udtræk er kun til brug i forbindelse med den modtagende parts eget arbejde
 • Rå data og resultater må ikke videregives til andre eller publiceres på hjemmesider uden DTU's accept
 • Data må anvendes i forbindelse med analyser, udarbejdelse af udredninger og rapporter m.v. og må publiceres/videreformidles i trykt form – herunder som download af rapporter fra hjemmesider o.l.
 • Anvendelse af TU-data i samarbejdsprojekter mellem en TU-partner og ikke-partnere kræver accept fra DTU
 • ”Transportvaneundersøgelsen, DTU” skal altid angives som kilde. DTU kan i konkrete tilfælde anmode om også at få angivet udtræksperiode og/eller version af datasæt
 • Som hovedregel bedes større, offentliggjorte rapporter o.l. sendt i elektronisk kopi (eller som link til download) til DTU.