Transportvaneundersøgelsen (TU)

Her på siden findes information om undersøgelsen. Herunder dokumentation, anvendelse og resultater, nyeste datasæt, udgivelser, samt hvordan der kan opnås adgang til dataTU gennemføres og finansieres i et samarbejde mellem en række parter som får adgang til data. Men andre kan også købe adgang
Forskellige udgivelser vedr. TU, bl.a. årsrapporterme, hvor en række af de vigtigste landsplansresultater fra undersøgelsen er præsenteret

Dokumentation af Transportvaneundersøgelsens datamodel, spørgeskema og dataversioner

Projekleder

Hjalmar Christiansen
Chefkonsulent
DTU Management
45 25 65 08
Transportvaneundersøgelsen (TU) er en interviewundersøgelse, hvis formål er at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd

Interviews danner grundlag for TU's dataindsamling. Interviews gennemføres både som webinterviews og telefoninterviews

Resultater fra Transportvaneundersøgelsen bruges og præsenteres i flere sammenhænge

Det nyeste TU datasæt dækker perioden maj 2006 frem til nu