Faktaark mm.

Center for Transport Analytics udgiver, udover årsrapporter, også andre TU-produkter fra tid til anden. Det kan være Faktaark der præsenterer resultater med et specifikt formål, eller andre udgivelser hvor TU er hovedproduktet 
Herunder findes en liste over de seneste udgivelser fra Center for Transport Analytics, bl.a. faktaark, baseret på Transportvaneundersøgelsen (TU).

Udgivelser fra Transportvaneundersøgelsen