Resultater

Resultater fra Transportvaneundersøgelsen bruges og præsenteres i flere sammenhænge. Fra årsrapporterne kan hentes nøgletalsresultater for hele landet, mens målrettede udtræk kan bruges til at illustrere mere specifikke og/eller regionale trafikale sammenhænge

Her på siden vises enkelte udvalgte resultater fra TU. Disse resultater kan, ligesom resultater præsenteret i årsrapporterne for hele landet, benyttes gratis. Hvis det anvendes i publikationer, skal Transportvaneundersøgelsen eller disse sider altid angives som kilde. Flere resultater kan findes i faktaark og årsrapporter under fanebladet Udgivelser. Hvis der ønskes adgang til mere specifik og/eller regional data henvises til fanebladet Adgang til data.

  

Herover ses turformåls- og transportmiddelfordeling henholdsvis, baseret på transportarbejde for hele landet. Illustrationerne er udledt af den seneste årsrapport for hele landet (2019).

Benchmarking

For at dokumentere kvaliteten af Transportvaneundersøgelsen foretager DTU/CTA løbende sammenligninger med relevant anden statistik. Et udvalg af disse sammenligninger ses herunder.

Trafikarbejde på vej

Herunder ses udviklingen af trafikarbejde på vej (opgjort som mio. kørte km) fra 2016 til 2020, og sammenligningen mellem data fra TU (rød) og data fra Vejdirektoratet (grå).

Noter til illustration:
- Trafikarbejdet i Danmark beregnet med TU for personer over 6 år bosat i Danmark, sammenlignet med Vejdirektoratets data.
- Data fra Vejdirektoratet er baseret på aflæsning af kilometertællere og behandlet til at repræsentere totale kørte km af danske biler i Danmark

 

Transportarbejde for passagerer i S-tog

Herunder ses transportarbejdet i mio. passagerkm per år, gennemsnit for årene 2007-2016, og sammenligningen mellem data fra TU (rød) og data fra Danmarks Statistik/Statistikbanken (grå).
Note til illustration: Data for TU indeholder danske bosiddende mellem 10 år og 84 år


Køretøjer over Storebælt

Herunder ses antallet af køretøjer i mio. køretøjer per år, gennemsnit for årene 2007-2017, og sammenligningen mellem data fra TU (rød) og data fra Officielt Storebælt statistik fra storebælt.dk (grå).


Noter til illustration:
- Beregning fra TU med den antagelse at enhver biltur uden færge mellem øst/vest passerer broen
(N=914 ture).
- Officiel Storebælt statistik er baseret på opgørelse af broafgifter
.


Cykler over havnesnittet i København

Herunder ses udviklingen i antallet af cyklister over havnesnittet i København hverdage 7-19 for årene 2012-2016 + gennemsnit for årene, og sammenligningen mellem data fra TU (rød) og Københavns kommunes tællinger (grå).