Fremtidens trængsel

Denne animation viser den beregnede trængsel i år 2010, 2020, 2030 og 2040. 

Beregningerne er udført af ved hjælp af Landstrafikmodellen (LTM), og kurverne angiver den samlede spildtid som følge af trængsel på det danske vejnet.

Enheden er timer pr. km2 pr. hverdagsdøgn.