Passagerstrømme i S-togsnettet

Animationen viser mængden af passagerer på S-togs nettet over et hverdagsdøgn i 20 min. intervaller. 

Passagerer, der stiger af, er markeret med gule cirkler og passagerer, der stiger på, er markeret med blå cirkler.

Data er fra Landstrafikmodellen (2010).