Bevægelse på H.C. Andersens Boulevard

Viser trafiktæthed i vejbanerne ved hjælp af wifi-data

 

Sporene er baseret på positionstrianguleringer af besøgende wifi-enheder.

De viser opdæmning af bevægelser i venstresvingsbaner i retning fra- og mod Rådhuspladsen, og indikerer en samlet overbelastning for venstredrejene trafik ved krydset.

 

Se stort billede