Trafikmængder på det danske vejnet

Modelberegnede trafikmængder for hverdag på det danske vejnet i 2010.

Data er fra Landstrafikmodellen.

Se kortet med trafikmængderne her.