Landstrafikmodellen

En samlet trafikmodel for Danmark

Beslutningen om at etablere en samlet trafikmodel for Danmark (Landstrafikmodellen) blev truffet som en del af den politiske aftale "En grøn transportpolitik" i januar 2009.

I aftalen blev afsat 60 mio. kr. til udvikling, opdatering og drift af modellen i årene 2009-20, med henblik på at styrke grundlaget for strategisk planlægning på transportområdet.

Hermed følger Danmark i fodsporene på andre lande som Holland, Storbritannien, Sverige og Norge som har haft landstrafikmodeller i mange år. For Danmark er etableringen af en landstrafikmodel imidlertid et brud med en tradition, hvor trafikmodeller typisk er udviklet til konkrete infrastrukturprojekter. Der er således udviklet modeller til bl.a. Storebælt, Øresund, Metroen og Femern, mens dele af landet ikke før har indgået i en trafikmodel. Der blev dog i første del af 1990’erne arbejdet på at udvikle en landstrafikmodel for Danmark, men modellen fik aldrig en kvalitet og accept, der gjorde den bredt anvendt.

For yderligere information og adgang til data henvises til Landstrafikmodellen.dk