TEMA 2015 CO2 beregningsmodel

TEMA (Transporters EMissioner under Alternative forudsætninger) er et beregningsværktøj, som kan udregne energiforbrug og emissioner ud fra oplysninger om transportmiddel, rute og afstand. TEMA 2015 er en opdateret version af den gamle version af TEMA (TEMA2010). Den kan findes på Transportministeriets hjemmeside eller hentes via genvejslinket til højre. 

Titel
TEMA 2015 CO2 beregningsmodel

År
2015 version 1.8

Ejere
Transportministeriet

Bygget af
COWI og Transportministeriet

Formål
Cowi A/S har udviklet dette beregningsværktøj for Transportministeriet som en støtte for at kunne vurdere effekterne af CO2 reducerende virkemidler og tiltag i transportsektoren. Værktøjet er opbygget i Excel og giver brugeren mulighed for at indlægge sine egne input til bl.a., hvordan trafikken udvikler sig og fordeler sig mellem transportmidler, hvordan fordelingen på drivmidler udvikler sig.

Inputtene bruger modellen til at beregne reduktionen i CO2 udslip. Modellen indeholder information om basisforløb og niveau af trafik, energiforbrug, drivmiddelfordeling, emissionskvotienter for en lang række forskellige transportmidler og har på den baggrund udregnet et referenceforløb. De tiltag, der lægges ind i modellen sammenlignes med referenceforløbet og giver som resultat CO2 besparelser hvert år i analyseperioden.