Center for Transport Analytics

Center for Transport Analytics  arbejder med data og modeller inden for transportområdet.

Formålet med Center for Transport Analytics er at styrke kvaliteten af fremtidige trafikmodelberegninger. Arbejdet skal skabe grundlag for forbedrede modeller og forenkling af anvendelsen til gavn for både dem som bestiller modeller, og dem som bygger modeller. En styrket kvalitet af trafikmodelberegningerne vil føre til et forbedret beslutningsgrundlag eksempelvis for fremtidige infrastrukturprojekter og for overordnede politiktiltag.

Trafikmodeller og trafikprognoser udgør en væsentlig del af beslutningsgrundlaget for investeringer i trafiksektoren. DTU leder udviklingsarbejdet med en række større modeller, herunder ikke mindst Landstrafikmodellen (LTM) som er Danmarks centrale modelværktøj til beslutningsstøtte for store trafikale projekter.

Center for Transport Analytics har en central rolle i modeludviklingen. Centeret går i dialog med brugerne af modellen, og er bl.a. vært for et servermiljø, hvor eksterne brugere afvikler kørsler. Data-input omfatter landsdækkende digitale vejnet og køreplaner samt detaljerede kortlægninger af det samlede turmønster. Systematiske og velstrukturerede databaser (MS SQL) samt repræsentation i geografiske informationssystemer (ArcGIS) er centrale værktøjer i det daglige arbejde.

En hovedopgave for Center for Transport Analytics er den nationale Transportvaneundersøgelse (TU), som gennem ca. 1.000 interviews hver måned kortlægger danskernes transportadfærd. Opgaverne omfatter design af dataindsamlingen, udbud af opgaver til eksterne leverandører, og kvalitetssikring og efterbehandling af indsamlede data samt formidling af resultaterne.

Center for Transport Analytics står derudover for en række ad hoc dataindsamlinger vedrørende rejsevaner og transportadfærd som grundlag for forskningsprojekter og myndighedsbetjening på transportområdet på DTU.