Organisation

De overordnede retningslinjer for Center for Transport Analytics udstikkes af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Transport- og Bygningsministeriet, Vejdirektoratet, Trafik- og Byggestyrelsen, Movia, Ørestadsselskabet, DSB, Københavns Kommune samt Sund og Bælt.

Styregruppen har indflydelse på den overordnede prioritering af projekter i Center for Transport Analytics ligesom medlemmerne af styregruppen hver især er væsentlige opdragsgivere for centeret.

I forbindelse med Center for Transport Analytics oprettes netværk og arbejdsgrupper for henholdsvis data og modeller. Netværkene er åbne for alle med interesse for trafikdata og -modeller. Medlemmerne af netværkene kan være placeret på universiteter, hos konsulenter, i regioner eller kommuner eller et helt femte sted.

Tilmelding til netværkene kan ske ved at kontakte Center for Transport Analytics. Medlemmerne af netværkene får mulighed for at dele spørgsmål og erfaringer, ligesom Center for Transport Analytics dels vil arrangere seminarer og dels orientere om relevante arrangementer hos andre parter.

Arbejdsgrupperne vil omfatte personer, der i kraft af deres arbejde har interesser i et særligt spørgsmål vedrørende enten data eller modeller. Eksempelvis har der tidligere været nedsat en arbejdsgruppe vedrørende trafiktællinger i hovedstadsområdet. Som hovedprincip inviterer Center for Transport Analytics til disse arbejdsgrupper, men det vil selvfølgelig være muligt at komme med forslag til nye arbejdsgrupper.