Interviews

Interviews danner grundlag for TU's dataindsamling. Interviews gennemføres både som webinterviews og telefoninterviews

Hver dag året rundt interviewes et antal personer i alderen over 6 år (10-84 år frem til 2015), bosat i Danmark, om deres rejseaktivitet på en udvalgt dag (dagen før interviewet). Desuden bliver personerne spurgt om en række baggrundsoplysninger som køn, alder, indkomst, uddannelse, bilrådighed o.a.

Personerne bliver udvalgt, så de udgør et repræsentativt udsnit af den danske befolkning. Dermed kan undersøgelsen give retvisende resultater for befolkningen (over 6 år) som helhed.

Interviewproces

TU-interviewprocessen som den ser ud i 2019:Hvad spørger vi om

Herunder ses en oversigt over hvad der spørges ind til ved TU-interviews:
Gennemgang og dokumentation af spørgeskemaet kan findes under Dokumentation