Om TU

Transportvaneundersøgelsen (TU) er en interviewundersøgelse, hvis formål er at kortlægge den danske befolknings trafikale adfærd.

Transportvaneundersøgelsen forsøger at klarlægge nedenstående fem centrale spørgsmål:

•         Hvor meget?
•         Hvordan
?
•         Hvor
?
•         Hvornår
?
•        
Og hvorfor rejses der?

Det betyder, at TU kan give svar på mange af de spørgsmål, som stilles af beslutningstagere, planlæggere, forskere og andre med interesse for persontransport.

Historie

Transportvaneundersøgelsen (TU) er gennemført igennem en længere årrække, men normalt betragtes undersøgelsens data som opdelt i tre forskellige generationer:Ved siden af de ordinære dataindsamlinger er der i perioder indsamlet data til særlige formål.


Særlige kendetegn

Transportvaneundersøgelsen giver et konsistent, statistisk billede af persontransport i Danmark for personer bosat i Danmark. Transportadfærden kan belyses i sammenhæng med et bredt udvalg af baggrundsvariable, sociale, økonomiske og geografiske karakteristika.

 

Der findes ikke andre dataindsamlinger i Danmark, som giver et tilsvarende, detaljeret og konsistent billede med alle transportformer over lang tid. På delområder findes der andre kilder, men som helhed er TU uden sammenligning.

 

Det der bl.a. gør TU til en ret unik datakilde, også i internationalt perspektiv, er:

  • TU er gennemført over en lang årrække – nuværende undersøgelse siden 2006. Dertil findes der tidligere undersøgelser fra 1975, 1981, 1986 og 1992-2003

  • TU indeholder store datamængder – I alt ca. 400.000 interview siden 1992 med til sammen flere end 1 million ture. Det gør TU til en af de største undersøgelser af sin slags på verdensplan

  • TU er den primære kilde til viden om danskernes cykel- og gangtrafik

  • TU giver sammenhængende viden om formål med de enkelte ture

  • TU beskriver sammenhængen mellem personer og transportadfærd

  • TU opgør alle transportarter efter samme principper

  • TU har en meget nøjagtig beskrivelse af de enkelte tures geografi (start- og slutadresser)

Undersøgelsens gennemførelse

Nedenstående diagram viser, hvordan undersøgelsen foregår:
Parterne bag undersøgelsen

Gennemførelsen af Transportvaneundersøgelsen har gennem tiden været organiseret på forskellig vis. Siden 2001 har DTU haft ansvaret for drift og projektledelse af undersøgelsen på vegne af en række parter, der deltager i undersøgelsens finansiering.

Disse parter er med til at finansiere og udvikle undersøgelsen:

Dansk Industri           Region-Nordjylland                

 

 

                          Halsnaes Kommune logo                    Rudersdal Kommune                  Vordingborg


Det praktiske arbejde med at udtrække interviewpersoner til at deltage i undersøgelsen, udsende introduktionsbreve og gennemføre telefoninterviews, varetages af analysefirmaet Epinion.


Udenlandske transportvaneundersøgelser

I de nærmeste nabolande har de også transportvaneundersøgelser, som i større eller mindre grad, minder om den danske. Herunder findes links til disse udenlandske undersøgelser:

Navn

Land

Link

Resvaneundersökningen, RVU Sverige Link
Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU) Norge Link
Mobilität in Deutschland (MiD) Tyskland Link
National Travel Survey England Link
Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (ODiN) Holland Link
Mikrozensus Mobilität und Verkehr Schweiz Link