Udgivelser

Resultater og data fra Transportvaneundersøgelsen kan benyttes i mange sammenhænge og på mange forskellige måder. I årsrapporterme er en række af de vigtigste landsplansresultater fra undersøgelsen er præsenteret.
Center for Transport Analytics producerer løbende udgivelser baseret på TU-data. Bl.a. diverse faktaark og årsrapporter for hele landet med overordnede trafikale nøgletal. Data fra Transportvaneundersøgelsen bruges også til at understøtte myndighedsbetjening og forskning indenfor transport- og mobilitetsområdet, og resultater fra TU optræder i pressen i relevante sammenhænge.

Årsrapporter

I årsrapporter for hele landet, fremvises overordnede trafikale resultater på landsplan. Disse er offentligt tilgængelige. Mere detaljerede rapporter såsom regions- eller kommunerapporter produceres til samarbejdspartnere eller kan ad-hoc bestilles, ligesom mere specialiserede eller detaljerede udtræk fra TU produceres som individuelle bestillinger. Læs mere om denne mulighed under Adgang til data.

Herunder findes de seneste årsrapporter for hele landet, som er frit tilgængelige og resultaterne kan benyttes gratis. Hvis det anvendes i publikationer, skal Transportvaneundersøgelsen eller disse sider altid dog angives som kilde.

Beskrivelse

Rapportlink

Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2021 TU_Danmark_2021
Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2020 TU_Danmark_2020
Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2019 TU_Danmark_2019
Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2018 TU_Danmark_2018
Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2017 TU_Danmark_2017
Transportvaneundersøgelsens årsrapport for Danmark 2016 TU_Danmark_2016

Se også:

Faktaark mm., der præsenterer resultater med et specifikt formål, udvalgte publikationer fra myndighedsbetjening og forskning, eller nyhedsartikler hvori TU indgår.