Faktaark om ældres transport 2016-2019

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives transport om ældre

I dette faktaark beskrives transportvaner blandt den ældre del af befolkningen. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.