Faktaark om antal personer per køretøj 2014

Hvor effektivt udnyttes personbilers kapacitet?

Transportvaneundersøgelsen har afdækket, hvor mange personer der gennemsnitlig sidder i et køretøj. Med fokus på især personbiler viser det nye faktaark udnyttelsesgraden af forskellige transportmidlers kapacitet.

Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Se faktaarket her.