Faktaark om biltransport i Danmark 2013

I dette faktaark beskrives transporten med personbil i Danmark.

Bilen er danskernes foretrukne transportmiddel. I dette faktaark beskrives danskernes brug af bilen som transportmiddel på baggrund af Transportvaneundersøgelsen. Faktaarket er udgivet i marts 2014.

Faktaarket kan hentes her.