Faktaark om børn og unges transportvaner 2014

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives de 10-17 åriges transportvaner

I dette faktaark beskrives børn og unges transportvaner, fordelt på blandt andet køn, transportmiddel og turformål. Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2010-2014.

Faktaarket kan hentes her.