Faktaark om børn og unges transportvaner 2016-2019

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives de 6-17 åriges transportvaner

I dette faktaark beskrives børn og unges transportvaner, fordelt på blandt andet køn, transportmiddel og turformål. Faktaarket er udgivet i august 2021 og baserer sig på data fra 2016-2019.

Faktaarket kan hentes her.