Faktaark om cykeltrafik i Danmark 2014

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives cykeltrafikken i Danmark.

I dette faktaark beskrives cykeltrafikken i Danmark med nøgletal, karakteristika for cykelture og forskelle mellem udvalgte befolkningsgrupper. Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra perioden 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.