Faktaark om cykeltrafik i Danmark 2016-2019

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives cykeltrafikken i Danmark.

I dette faktaark beskrives cykeltrafikken i Danmark med nøgletal, karakteristika for cykelture og forskelle mellem udvalgte befolkningsgrupper. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra perioden 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.