Faktaark om finanskrisens indflydelse på pendling 2007-12

Faktaark der beskriver hvordan danskernes pendling er blevet påvirket af finanskrisen i perioden fra 2007 til 2012.

Faktaarket kan hentes her.