Faktaark om kollektiv transport i Danmark 2014

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives danskernes brug af kollektiv trafik i Danmark.

I dette faktaark beskrives den kollektive transport i Danmark via udvalgte nøgletal og tabeller fra Transportvaneundersøgelsen. Faktaarket indeholder blandt andet formålsfordeling, forhold mellem forskellige typer kollektive transportmidler, aldersfordeling og fordelinger i forhold til indkomst.

Faktaarket er udgivet i marts 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014. 

Faktaarket kan hentes her.