Faktaark om pendling i Danmark 2014

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives arbejdspendling i Danmark.

I dette faktaark beskrives arbejdspendlingen i Danmark med en række udtræk fra Transportvaneundersøgelsen.

I arket beskrives blandt andet transportmiddelvalg, arbejdstidens tilrettelæggelse, ærinder i forbindelse med pendling og geografiske forskelle. Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.