Faktaark om transport fordelt på bystørrelse 2016-2019

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives transport fordelt på bystørrelse

I dette faktaark undersøges befolkningens transportvaner fordelt på bystørrelser efter indbyggerantal. Faktaarket er udgivet i juni 2022 og baserer sig på data fra 2016-2019 og TU0621v1.

Faktaarket kan hentes her.