Faktaark om transport og alder i Danmark 2014

Faktaark der beskriver sammenhængen imellem alder og transport.

Da tilgangen til transportmidler, fysiske faktorer samt ens livssituation ændrer sig igennem livet, har alder en stor indflydelse på danskernes transportvaner. I dette faktaark beskrives det derfor, hvordan danskernes transportbrug ændrer sig med alderen.

Faktaarket er udgivet i maj 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Faktaarket kan hentes her.