Faktaark om transport og indkomst i Danmark 2014

På baggrund af Transportvaneundersøgelsen beskrives sammenhængen mellem den personlige indkomst og transportforbruget.

I dette faktaark kobles transportmæssige nøgletal sammen med respondenternes oplyste personlige indtægt.

Faktaarket belyser blandt andet forbruget af forskellige typer transportmidler, forskelle på formålsfordelingerne for forskellige indkomstgrupper samt adgangen til transportmidler.Faktaarket er udgivet i april 2015 og baserer sig på data fra 2012-2014.

Læs faktaarket her.