Faktaark om transporten fordelt på køn 2013

Faktaark der sætter fokus på kønsforskelle i danskernes transportvaner.

I dette faktaark sammenlignes mænd og kvinders transportadfærd. Faktaarket er udgivet i marts 2014.

Faktaarket kan hentes her.