Risiko i trafikken 2007-2016

Rapport fra marts 2018

Abstract:

Rapport tiltænkt som opslagsværk til brug for den videre forskning i trafiksikkerhed. Præsentation af risikomål (egenrisiko og totalrisiko) opgjort på trafikantarter,
aldersgrupper og køn.

Rapporten er finansieret af Rigspolitiet og Rådet for Sikker Trafik, og er den seneste i en række af rapporter
med risikomål, baseret på en sammenstilling af transportarbejdstal fra Transportvaneundersøgelsen (TU)
med ulykkesstatistik fra Rigspolitiet og Vejdirektoratet.Ved hjælp af Bootstrap metoden er der etableret en ramme for beregninger af varians og konfidensintervaller for Transportvaneundersøgelsen (TU).


Link til rapport