Beregning af usikkerhed og varians for Transportvaneundersøgelsen

Artikel fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2018

Abstract:

Ved hjælp af Bootstrap metoden er der etableret en ramme for beregninger af varians og konfidensintervaller for Transportvaneundersøgelsen (TU).

Transportvaneundersøgelsen sammenlignes herefter med relevante andre kilder af god kvalitet, og det påvises at der på det foreliggende grundlag ses en generelt god overensstemmelse, hvor afvigelserne kan forklares med usikkerheden ved TU.

Link til artikel