Publikationer

Data fra Transportvaneundersøgelsen bruges til at understøtte forskning og myndighedsbetjening indenfor transport- og mobilitetsområdet

TU-resultater bruges særligt ifm. danske transportundersøgelser og -forskning, men bruges også som understøttelse og reference i international forskning. Herunder er samlet et udpluk af publikationer hvor TU indgår på den ene eller anden måde.

Publikation

År

Link

Transportvaner under coronakrisen af Hjalmar Christiansen fra  DTU, Center for Transport Analytics. Læs artiklen 9972, bladnummer 2022/06

2022 Link

Refleksioner fra en pandemi - en essaysamling om bymiljøer, bygninger og livskvalitet

2022
Link

Notat til Transportministeriet

Vedr. Bilejerskab og –brug, belyst gennem TU-data

Hjalmar Christiansen

2020 Link

Cycling culture and socialisation: modelling the effect of immigrant origin on cycling in Denmark and the Nederland

Sonja Haustein, Maarten Kroesen, Ismir Mulalic

2019 Link

Behavioural effects of a health-related cycling campaign in Denmark: Evidence from the national travel survey and an online survey accompanying the campaign

Thomas Alexander Sick Nielsen, Sonja Haustein

2019 Link

Grid Loading due to EV Charging Profiles Based on Pseudo-Real Driving Pattern and User Behaviour

Lisa Calearo, Andreas Thingvad, Kenta Suzuki, Mattia Marinelli

2019
Link

The Role of Subcentres for Commuting and Non-Work Travel Distances and Modes in the Copenhagen Metropolitan Region

Thomas Alexander Sick Nielsen

2019 Link

Fremskrivningstendenser for persontrafikken til 2030

Ninette Pilegaard, Jeppe Rich, Otto Anker Nielsen, Søren Hasling Pause, Hjalmar Christiansen

2018 Link

Mopeds - Risk of serious injury or death: Delnotat III

Mette Møller, Kira Hyldekær Janstrup, Luca Furlanetto
2018 Link

Ældre mennesker og nye transportformer: Muligheder og udfordringer

Sonja Haustein, Thomas Alexander Sick Nielsen

2018 Link

Home-end and activity-end preferences for access to and egress from train stations in the Copenhagen region

Katrín Halldórsdóttir, Otto Anker Nielsen, Carlo Giacomo Prato

2017

Link

Mulige effekter ved Bus Rapid Transit (BRT)

Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Marie Karen Anderson, Hjalmar Christiansen, Jesper Bláfoss Ingvardson, Henrik Sylvan, Otto Anker Nielsen

2017 Link

Stationsåbningsprojektet: Analyse af effekter af åbning af station i Stilling og i Laurbjerg

Henrik Sylvan, Hjalmar Christiansen, Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Allan Steen Hansen

2017 Link

Environmental Impact of Long Distance Travel

Linda Christensen

2016 Link

Drivers of cycling mode-share: analysis of danes travel behavior 1996-2013

Thomas Alexander Sick Nielsen, Ismir Mulalic, Hjalmar Christiansen

2016 Link

Internationale og nationale erfaringer for effekten af forskellige typer højklasset kollektiv transport og tæthed til stationer og standsningssteder

Otto Anker Nielsen, Marie Karen Anderson, Jesper Bláfoss Ingvardson, Jonas Lohmann Elkjær Andersen, Hjalmar Christiansen, Katrín Halldórsdóttir, Jesper Wibrand

2016 Link

Driving pattern analysis of Nordic region based on National Travel Surveys for electric vehicle integration

Zhaoxi Liu, Qiuwei Wu, Linda Christensen, Antti Rautiainen, Yusheng Xue

2015 Link

Bystruktur og cyklisme fase I - Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv transport for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser

Hans Skov-Petersen, Thomas Alexander Sick Nielsen
2015 Link

Deleøkonomi i transport: udvikling, trends og potentiale

Sonja Haustein, Thomas Alexander Sick Nielsen
2015 Link

A method to join data from a National Travel Survey of individuals into travel behaviour of families - with the driving pattern of the household cars as an example

Linda Christensen

2014
Link

Comparing urban form correlations of the travel patterns of older and younger adults

Maria J. Figueroa, Thomas Alexander Sick Nielsen, Anu Siren

2014 Link

Survey Harmonisation with New Technologies Improvement (SHANTI)

Jimmy Armoogum (Editor), Peter Bonsall (Editor), Michael Browne (Editor), Linda Christensen (Editor), Mario Cools (Editor), Eric Cornélis (Editor), Marco Diana (Editor), Tristan Guilloux (Editor), Henrik Harder (Editor), Kristian Hegner Reinau (Editor), Jean-Paul Hubert (Editor), Martin Kagerbauer, Tobias Kuhnimhof (Editor), Jean-Loup Madre (Editor), Anastasia Moiseeva (Editor), John Polak (Editor), Angelika Schulz (Editor), Maria Tébar (Editor), Lycurgo Vidalakis (Editor)

2014 Link

Danish travel activities: do we travel more and longer – and to what extent?

Mette Aagaard Knudsen

2013 Link

Drivers- and Limits, possible contributions to climate change – Hovedresultater

Thomas Alexander Sick Nielsen

2013 Link

Kan elbiler dække bilisternes transportbehov?

Linda Christensen

2012 Link