Center for Transport AnalyticsCenter for Transport Analytics

DTU Management - Division for Transport - Forskning - Center for Transport Analytics 

Center for Transport Analytics arbejder med data og modeller inden for transportområdet.

Formålet med Center for Transport Analytics er at styrke kvaliteten af fremtidige trafikmodelberegninger. Arbejdet skal skabe grundlag for forbedrede modeller og forenkling af anvendelsen til gavn for både dem som bestiller modeller, og dem som bygger modeller. En styrket kvalitet af trafikmodelberegningerne vil føre til et forbedret beslutningsgrundlag eksempelvis for fremtidige infrastrukturprojekter og for overordnede politiktiltag.

En hovedopgave for Center for Transport Analytics er den nationale Transportvaneundersøgelse (TU), som gennem ca.
1.000 interviews hver måned kortlægger danskernes transportadfærd. Opgaverne omfatter design af dataindsamlingen, udbud af opgaver til eksterne leverandører, og kvalitetssikring og efterbehandling af indsamlede data samt formidling af resultaterne.

Center for Transport Analytics står derudover for en række ad hoc dataindsamlinger vedrørende rejsevaner og transportadfærd som grundlag for forskningsprojekter og myndighedsbetjening på transportområdet på DTU.

Kontakt Center for Transport Analytics